Orientační systémy - cedule, štítky, vitríny, tabulky NávrhyVýrobaDodávkaMontáž

Cedule do země (informační tabule, cedule mezi budovami, cedule a tabule do země, plán areálu, mapa, schema)

Venkovní informační tabule patří do skupiny celohliníkových cedulí ukotvených do země (do trávy, do betonu, do dlažby, do asfaltu...). Tyto informační cedule obsahují základní informace o firmě, instituci, areálu nebo o budově. Setkáte se s nimi hned při vstupu do areálu nebo poblíž budovy, kterou označují.
Dále vás tyto orientační tabule pomocí šipek snadno nasměrují do místa, které hledáte.
Veškerý text i grafiku (loga, symboly, šipky...) navrhujeme tak, aby tyto údaje byly vždy výraznésrozumitelné a dobře čitelné
i z větší vzdálenosti. Všechny tyto informační cedule vyrábíme převážně z eloxovaného hliníku, který je ideální do venkovního prostředí (exteriéru) pro svoji dlouhou životnost a bezúdržbovost.
Díky použité konstrukci tyto informační cedule poskytují stále aktuální informace - jsou totiž maximálně variabilní, snadno vyměnitelné a texty
i grafika opravitelné. Jednotlivé „řádky” se u všech informačních tabulí dají snadno zaměňovat za jiné, prohazovat, měnit jejich pořadí nebo doplňovat o nové. Pokud je potřeba starý text na informační tabuli nahradit novým (např. do budovy nebo do areálu přibude nová firma), starý nápis se opatrně odstraní (sloupne) a místo něj se nalepí nový. Každá takováto změna u všech námi vyráběných informačních tabulí je snadnárychlá a navíc s minimálními náklady, neboť původní hliníková konstrukce zůstává beze změny. Informační tabule je pak jako nová a dále může skvěle sloužit svému účelu.

Informační tabule na dvou stojnách kotvená do země s barevným zvýrazněním lamel
5a1
Informační tabule na dvou stojnách kotvená do země s barevným zvýrazněním lamel
Informační tabule 5-tilamelová na dvou stojnách určená do země
5a2
Informační tabule 5-tilamelová na dvou stojnách určená do země
Informační směrová tabule na jedné stojně s vyznačením různých směrů pomocí směrovek
5a3
Informační směrová tabule na jedné stojně s vyznačením různých směrů pomocí směrovek
Informační tabule s plánem areálu školy určená do exteriéru, se snadnou výměnou plánu
5a4
Informační tabule s plánem areálu školy určená do exteriéru, se snadnou výměnou plánu
Orientační plán areálu (tzv. totem) pro Univerzitu Hradec Králové
5a5
Orientační plán areálu (tzv. totem) pro Univerzitu Hradec Králové
Cedule před školu k zapíchnutí do země Zákaz venčení psů
5a6
Cedule před školu k zapíchnutí do země Zákaz venčení psů