Orientační systémy - cedule, štítky, vitríny, tabulky NávrhyVýrobaDodávkaMontáž
Úvodní strana Certifikáty

Certifikáty

Kvalitu materiálu používaného pro naše výrobky dokládají níže uvedené certifikáty a osvědčení. V dnešní době se jedná o zcela nezbytné doklady a již jistý standard, pokud se má daný výrobek uplatnit na trhu.

Certifikát autorizovaného zpracovatele
Mezinárodní norma ISO 9001
Certifikát zdravotní nezávadnosti
Osvědčení o zápisu užitného vzoru

Prohlášení o "shodě"

Kvalitu nabízeného orientačního a informačního systému dokládá řada certifikátů (viz výše). To mj. zaručuje shodu s výrobky EU.

Veškeré prvky systému splňují Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. a jsou dodány v kvalitě odpovídající všem standardům a technickým paramerům dle platných českých právních a technických norem a jsou v plném souladu s platným zněním paragrafu 13, zákona č. 22/1997 Sb. a v souladu s ESN 45014.